Polski - Polish - Polnisch
Niemiecki - Deutsch - GermanAngielski - Englisch - English

Dariusz Kopton ul. Ozimska 14-16/205, "Rzemieślnik" (II piętro), 45-057 Opole, tel: 77 45 46 154, fax: 77 45 46 155, kom: 502 85 06 89.